top of page
52007656017_6a0a52e9b7_c.jpg

MISTERI DE
LA CAIGUDA

Foto de Pere Masó

Pas de la Caiguda 2007.jpg

Pas de la Caiguda 2007.

El misteri de la Caiguda de Jesús va ser construït l'any 1944, any en què es va fundar la secció de vestes. Va ser el primer misteri que es va construir a Girona després de la Guerra Civil.

Les figures del misteri van ser encarregades als tallers Sacrets d'Olot, i retocades i policromades per l'artista gironí Joan Orihuel.

El pas representa l'escena d'una de les caigudes de Jesús portant la creu, camí del Calvari. El misteri està format per tres figures: Jesús que porta la creu i es recolza amb una pedra del camí per evitar caure; un saió aïrat que, amb un fuet, esperona Jesús perquè s'aixequi i prossegueixi el seu camí; i un manaia que amb actitud compassiva contempla l'escena.

La construcció del nou misteri va fer que la Confraria (en aquells moments, Pia Unió), fes noves activitats a part d'assistir a la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant. El mateix any 1944 es va constituir el Dijous Sant, com a dia per fer guàrdia al misteri, a l'església del Carme, activitat que es va dur a terme fins al 1948.

L'any següent, el Dimecres Sant es va realitzar per primera vegada el trasllat processional del misteri, acompanyat de les vestes i pel Maniple de Manaies. La processó va sortir de l'església del Cor de Maria, on es guardava el misteri, fins a l'església del Carme, on va quedar exposat. L'endemà es va muntar la guàrdia. Aquest primer trasllat processional és el precedent de la sortida del Dimecres Sant que fa la Confraria per anar a lliurar el penó.

bottom of page