top of page
ALBERTGUARDIOLA_SETSANTA2021_5.jpg

MOVIMENT DE
"LA RODA"

Foto d'Albert Guardiola

Moviment de La Roda_VIS.png

"La Roda" és un moviment més complex que "l'Estrella" i, per tant, fer-lo és més difícil.

Comença amb l'optiada a marxa lenta i fent picar les llances. Les dues decúries han d'estar en paral·lel a banda i banda del carrer. El signe de l'optiada s'ha de posar al centre de la formació.

Les ordres les dona l'Optio de l'optiada que l'estigui fent a través de números.

  • En el primer temps, tota l'optiada fa un quart de volta cap a l'interior per tal que les dues decúries quedin una davant de l'altra.

  • En el segon temps, els manaies avancen cap al mig en sentit horitzontal, però els dos primers i els dos últims no es mouen. Els segons avancen alguns passos i els altres successivament fins a arribar a formar dos angles aguts amb un vèrtex comú: el signe de l'optiada.

  • Tot seguit, es comença a girar com una roda fent una volta completa, creuant-se entre ells.

  • Per desfer "la Roda", s'espera el moment que les dues decúries es creuen formant una sola fila de manaies intercalats. Es dona l'ordre i les decúries surten cadascuna en sentit horitzontal cap al seu lloc de procedència.

  • El darrer temps consisteix, igual que "l'Estrella", en què tots els manaies de l'optiada girin per quedar col·locats en el sentit de la marxa.

bottom of page