top of page
ALBERTGUARDIOLA_SETSANTA2021_5.jpg

MOVIMENT DE "L'ESTRELLA"

Foto d'Albert Guardiola

Moviment Estrella_VIS.png

​El moviment de "l'Estrella" el podem dividir en cinc temps. A cada temps li correspon una ordre numèrica que dona l'Optio de l'optiada que l'està fent. 

“L’Estrella” s'inicia estant les dues decúries de l'optiada en paral·lel a banda i banda del carrer, anant a marxa lenta i fent picar les llances.

  • A la veu d’"un": les dues decúries fan un quart de volta cap a l'interior, de manera que quedin una davant de l'altra.

  • A la veu de "dos": els quatre manaies que hi ha situats als extrems s'avancen fins a situar-se a l'extrem oposat de la decúria contrària.

  • A la veu de "tres": els quatre manaies que ocupen el segon lloc, darrere dels extrems que ja han sortit, fan el mateix que els altres i es col·loquen en el segon lloc de l'extrem oposat.

  • A la veu de "quatre": la resta de manaies de l'optiada que encara no s’han mogut, comencen a avançar frontalment i alineats amb la seva decúria. Al centre es creuen llança amb llança amb la decúria contrària i continuen avançant fins a arribar a l'extrem oposat.

  • A la veu de "cinc": tota l'optiada gira per tal de quedar col·locada en el sentit de la marxa.

Per poder tornar a tenir la mateixa formació de l'inici, aquest moviment s’ha de fer sempre un nombre parell de cops (2, 4…).

bottom of page