Logotip

Reis 2019

Cavalcada dels Reis Mags d'orient en la seva visita a Girona

 

Mes fotos a :

https://flic.kr/s/aHsmz56gJn

https://flic.kr/s/aHsmwzA2ui

 

 

Assemblea General Ordinària 2019

                                                                  

   Convocatòria assemblees ordinària i extraordinària

 

     

 

          Per acord adoptat en la darrera reunió portada a terme per la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària de l’Associació de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, la qual es farà efectiva en el «Castrum» de l’Entitat, ubicat a l’Església de Sant Lluc de Girona, portant-se a terme el proper dia 15 de febrer de 2019, a les 19,00 hores en primera convocatòria i a les 19,30 hores en segona, d’acord amb els següents punts de l’Ordre del Dia:

 

         a) Lectura de l’acta de l’anterior Assemblea i aprovació, en el seu cas, de la mateixa

 

         b) Presentació, per a discussió i votació, del Balanç econòmic i del Pressupost de l’Entitat, i aprovació, si s’escau, dels mateixos.

 

         c) Informe de Presidència.

 

         d) Precs i preguntes.

 

També per acord adoptat en la darrera reunió portada a terme per la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Extraordinària de l’Associació de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, la qual es farà efectiva en el «Castrum» de l’Entitat, ubicat a l’Església de Sant Lluc de Girona, portant-se a terme el proper dia 15 de febrer de 2019, a les 20,00 hores en primera convocatòria i a les 20,30 hores en segona, d’acord amb el següents punts de l’Ordre del Dia:

 

         a) Presentació, per a discussió i votació, de la proposta de modificació parcial de l’article 28 del Reglament organitzatiu i de règim intern de l’Associació. Segons l’esmentada proposta, la modificació consistiria en eliminar del redactat l’expressió «tots els associats homes», quedant substituïda per l’expressió «totes les persones associades».

 

         b) Presentació, per a discussió i votació, de la proposta d’incloure a l’esmentat Reglament, una Disposició Addicional que tindria el següent redactat: «Totes les expressions i referències que es fan en gènere masculí en el present Reglament s’entenen igualment realitzades, amb els mateixos drets i efectes legals, en gènere femení»

 

         Cal portar el vigent carnet de soci, as efectes de poder participar i intervenir en les esmentades Assemblees.

 

         Es prega l’assistència de tots els confrares a les mateixes, en atenció a la importància dels temes a tractar

 

         Ben cordialment

 

 

 

 

         Narcís Reixach i Blanch

         President

Catifa de Corpus 2017

Elaboració de la catifa de Corpus l'any 2017 duta a terme per membres de la nostra Confraria

Celebració festivitat de Sant Pau 2019

Celebració Festivitat de Sant Pau 16 de febrer 2019

Amb nombrosa assistència es va celebrar la Festivitat de Sant Pau el proppassat dia 16 de febrer, oficià la missa a St Lluc pels nostres difunts el conciliaria de la confraria Mn. Sebastià Aupí.

Tot seguit es va sopar al Racó de Can Pep, amb el pastís del 75è Aniversari de les vestes i consegüent sorteig de regals.

 

 

Catifa de Corpus 2018

Catifa realitzada per membres de la Confraria en la celebració del Corpus del 2018