Logotip

Exposició imatges 75 aniversari vestes

Ja es pot visitar a la Casa de la Cultura de Girona l'exposició “EXPRESSIÓ ARTÍSTICA DE LA PASIÓ I MORT DE JESUCRIST”.  L’horari d’apertura es de dimarts a dissabte de 11h a 19h. Està ubicada a la planta baixa-esquerra.

Jesus entrant a Jerusalem. Imatge de guix policromada de l'esglesia del Carmen de Camprodon.

El Sant Sopar. Imatges de guix policromades de L'escola d'Olot. Propietat del Museu dels Sants d'Olot.

Hort de Getsemaní. Imatge de guix policromada de l'esglesia del Carmen de Camprodon.

Jesús davant Ponç Pilat. Talla de fusta elaborada per Doménec Fita i propietat de la Confraría de Jesús Crucificat-Manaies de Girona.

Jesús és assolat. Imatges de guix policromades. Verges

Jesús portant la Creu. Imatge de guix policromada i vestida. Llagostera

La caiguda de Jesús. Imatge de guix policromada.Congregació de la mare de Déu dels Dolors. Banyoles

Trobada amb la Mare de Déu. Imatges de guix policromades.Congregació de la mare de Déu dels Dolors. Banyoles

 

La Verónica neteja el rostre de Jesús. Talla de fusta elaborada per Josep M. Capms i Arnau-Barcelona. Pertany a la Confraría de la Santa Faz de Girona.

Agonía de Nostre Senyor. Talla de fusta. Confraría de la Santa Creu i de la de Nostre Senyor Jesucrist. Església dels Dolors de Girona.

El Sant Crist Negre. Talla de fusta. Església parroquial de Perelada.

La Pietat. Imatge de guix policromada.Escola d'Olot. Congregació de la Mare de Déu dels Dolors. Mieres

La Mare de Déu dels Dolors. Imatge de guix policromada.Escola d'Olot. Monastir de Santa Maria d'Amer. Capella dels Dolors.

El Sant Sepulcre. Imatge de guix policromada.Escola d'Olot. Blanes.

Resurrecció. Imatge de guix policromada.Escola d'Olot. Església del Carme. Olot.